18/4/08

El 7 de maig s'obri el termini d'escolarització per a Educació Infantil i Primària

Els centres públics i concertats d'Educació Infantil i Primària faran pública l'oferta de places vacants en cada curs, oferint obligatòriament totes les places d'Educació Infantil de 3 anys, així com les vacants de la resta de cursos, a les que podrà accedir en igualtat de condicions qualsevol menor. L'alumnat de E. Infantil de 5 anys passa automàticament a primer de E. Primària del mateix centre.Els nivells de E. Infantil des dels 3 anys i E. Primària són gratuïts en tots els col·legis públics i privats concertats d'Alzira. Els nivells d'infantil (0- 2 anys) tenen uns preus públics, en relació a la renda, que poden consultar-se en els respectius centres.Podran matricular-se en el primer curs de segon cicle de E. Infantil els alumnes nascuts en 2005, és a dir, que complisquen 3 anys d'edat fins al 31 de desembre del 2008, i els alumnes nascuts en 2002 per al primer curs de E. Primària.S'ha de presentar una única sol·licitud, del 7 al 15 de maig, amb la documentació necessària a este efecte de la baremació, en el centre educatiu que s'ha triat com a primera opció. És aconsellable posar fins a tres opcions de centre per orde de prioritat. Per al CEIP núm.9 esta documentació s'ha de presentar en el Departament d'Educació de l'Ajuntament en la C/ Tavernes, 1. Telèfon 96 245 92 50).Si algun alumne té algun problema important de salut, desenvolupament o discapacitat, és convenient dir-ho en el moment de presentar la sol·licitud, perquè se li puguen oferir els recursos necessaris.En el cas que hi haja major demanda de places que d'oferta en algun dels centres, els consells escolars baremaran les sol·licituds presentades i, segons les places i la puntuació obtinguda, s'assignarà una plaça a cada sol·licitant. Els criteris que s'ha de seguir són els següents:1- Existència de germans matriculats en el mateix centre (5 punts pel primer germà i 3 punts per cada un de la resta de germans).2- Proximitat del domicili o lloc de treball d'algun dels pares o tutors (5 punts si està dins de l'àrea d'influència del centre i 2 punts en àrees limítrofes a la zona).3- Pares o tutors en el centre docent (5 punts).4- Rendes anuals de la unitat familiar (0.5 punts si la renda familiar és igual o inferior al salari mínim de 7.572,60€ a l'any).5- Discapacitat de l'alumne (3 punts si la discapacitat és entre el 33% i el 65%, 5 punts si és més del 65%).6- Discapacitat dels seus pares i germans (1,5 punts si la discapacitat és entre el 33% i el 65%, 3 punts si és més del 65%).7- Condició de família nombrosa (3 punts en la categoria general i 5 punts en la categoria especial).8- Circumstància específica (1 punt determinat per cada centre).9- Condició d'esportista d'elit (2 punts).Un criteri addicional per a les Escoles Infantils municipals ve determinat per la situació laboral dels pares, podent assignar 1 punt a la família de l'alumnat amb pare i mare treballadors en actiu o amb família monoparental en actiu.La regidora d'Educació, Anabel Juárez, ha destacat: “És important que la gent conega els terminis d'escolarització i quals són els passos que s'ha de seguir per això estem editant des de l'Ajuntament un llibre informatiu d'escolarització que estarà a disposició de tot aquell que ho sol·licite en el departament d'educació i en tots els centres”.Terminis- Del 7 al 15 de maig- Presentació de sol·licituds.- 4 de juny- publicació de les llistes provisionals.- Del 5 al 9 de juny- reclamacions davant del consell escolar de centre- 10 de juny- contestació de reclamacions.- 11 de juny- Publicació de les llistes definitives.- Fins al 13 de juny- Es poden presentar reclamacions en segona instància, per als centres públics davant de la Comissió d'Escolarització i per als concertats davant de la Direcció Territorial d'Educació.- La matrícula haurà de formalitzar-se abans del 26 de juny. Si no es formalitza en estes dates, l'alumne perdrà la plaça escolar obtinguda i haurà d'escolaritzar-se al setembre amb les places que queden vacants.Centres Escolars d'Alzira- Educació Infantil (0- 2 anys). - EI TulellEscoletes Infantils Municipals:- EI Infants- EI La Muntanyeta- EI Llepolies- Educació Infantil i Primària. Centres Públics:- CEIP Alborxí- CEIP Ausiàs March- CEIP Fdco. García Lorca- CEIP Fdco. García Sanchiz- CEIP Lluís Vives- CEIP Pintor T. Andreu- CEIP Tirant el Blanc- CEIP Vte. Blasco Ibáñez- CEIP NÚM.9- CEIP María d'Aigües VivesCentres Concertats:- C. Xúquer- C. La Puríssima- C. Sagrada Família- C. Santos PatronosCentre Comarcal d'Educació Especial:- Carmen PicóPer a més informació poden acudir als centres escolars o al Departament d'Educació de l'Ajuntament d'Alzira (C/ Tavernes, 1- Telèfon- 96 245 92 50).

Obert el procés d'admissió de l'alumnat d'ESO per al curs escolar 2008/2009

L'alumnat de 6t d'Educació Primària que no vullga escolaritzar-se en 1r d'ESO en el centre en què està adscrit, haurà de participar en el procés d'escolarització d'ESO de l'Oferta General, per la que s'oferiran les places que els centres tinguen vacants, després de la confirmació de la plaça. En el cas que tampoc accedisquen a l'escolarització per l'oferta general hauran d'escolaritzar-se en el mes de setembre, en les places vacants després de tot el procés ordinari d'escolarització. Si un alumne/a ha confirmat plaça no pot accedir a l'oferta general.La confirmació de la plaça s'efectuarà per mitjà de la presentació de la corresponent sol·licitud en el centre en què l'alumne estiga escolaritzat. El termini de presentació de sol·licituds finalitza el dilluns 21 d'abril.L'alumnat que haja confirmat plaça per a un Institut d'Educació Secundària té de termini per a matricular-se fins al 26 de juny. Si no es matricula en estes dates, l'alumne perdrà la plaça i haurà d'escolaritzar-se en les places que queden vacants al setembre.En el cas de voler participar en el procés d'escolarització de l'Oferta General, s'ha de presentar una única sol·licitud en l'IES que se sol·licita com a primera opció. El termini de presentació és del 4 al 12 de juny.La regidora d'Educació, Anabel Juárez, ha destacat: “Des de la regidoria que represente i en tots els centres escolars s'està informant respecte d'això d'este tema perquè els alumnes que en el pròxim curs escolar hagen de començar a estudiar AIXÒ, estiguen ben informats respecte d'això dels terminis de confirmació de places, matrícules, sol·licituds, etc.”. L'edil ha afegit: “Des de l'Ajuntament s'està editant un llibre informatiu d'escolarització que estarà a disposició de tot aquell que ho sol·licite en el departament d'educació i en tots els centres quan l'alumne vaja a arreplegar la instància de sol·licitud per a accedir a l'ESO”.Centres adscritsEl CEIP F. García Sanchiz, el CEIP Pintor T. Andreu i el CEIP V. Blasco Ibáñez estan adscrits a l'IES José Mª Parra. El CEIP Ausiàs March, el CEIP García Lorca i el CEIP Sants Patrons estan adscrits a l'IES ReI a Jaume.El CEIP Alborxí, el CEIP Luís Vives, el CEIP Tirant el Blanc i el CEIP María d'Aigües Vives estan adscrits a l'IES Tulell.En els col·legis Sagrada Família, La Purísima i Xúquer estan adscrits al mateix centre, ja que en ells es pot continuar estudiant.

15/4/08

Fins al 18 d'abril està obert el termini per a inscriure's en les proves d'accés als Cicles Formatius

L'Ajuntament d'Alzira, des de la regidoria d'Educació, i en col·laboració amb l'IES Luis Súñer d'Alzira, ha posat en marxa una campanya de difusió per a informar tota la ciutadania sobre la convocatòria de les proves d'accés als Cicles Formatius per a enguany.
Estes proves, com tots els anys, es realitzen en una sola convocatòria el dia 24 de maig. Els interessats tenen fins al 18 d'abril per a inscriure's. A més de les falques publicitària que es podran escoltar en la ràdio local també hi ha previstos diferents programes dedicats a este tema perquè la informació arribe a la major gent possible.La regidora d'Educació, Anabel Juárez, ha destacat: “Des de l'Ajuntament i la regidoria d'Educació recolzem este tipus d'iniciatives que servixen per a informar la ciutadania dels terminis i dies en què cal realitzar-se determinades proves. En este cas, parlem dels cicles formatius que cada vegada estan més en auge i que són una eixida professional per a moltes persones”. L'edil ha afegit: “Fent esta campanya de difusió evitem que molts d'ells per desinformació es retarden en els terminis i perden un any acadèmic, la qual cosa en molts casos és vital perquè continuen estudiant o es desvinculen totalment”.La convocatòria va dirigida a les persones que desitgen cursar estudis de formació professional reglada i no complixen els requisits d'accés. En molts casos, es dóna la circumstància que per qüestions de calendari, al juny i setembre, hi ha persones que tracten de matricular-se en cicles formatius sense complir els requisits i es donen compte que no ho poden fer, ja que cal realitzar la prova d'accés, havent d'esperar al curs següent per a poder realitzar-la.De la mateixa manera, molts alumnes que no desitgen seguir els seus estudis en l'ESO i volen accedir a un cicle formatiu, necessiten esta prova d'accés. Molts d'ells es veuen obligats a perdre un any acadèmic, ja que no poden continuar els seus estudis sense tindre acabada l'ESO i no tindre la prova d'accés aprovada. En molts casos, açò significa l'abandó definitiu del sistema educatiu.Les condicions d'accés a la prova per al Cicle Formatiu de Grau Mitjà són:- Tindre 17 anys complits o complir-los en 2.008Per al Cicle Formatiu de Grau Superior són:- Tindre 19 anys complits o complir-los en 2.008.- Tindre 18 anys complits o complir-los en 2.008 i estar acabant un cicle formatiu de grau mitjà de la mateixa família l'any 2.008La documentació necessària per a poder inscriure's i accedir a la convocatòria de les proves d'accés a cicles formatius és la següent:- DNI, targeta estranger, permís de residència temporal o definitiu, visat d'estudis, amb fotocòpia per a cotejar.- Imprés de declaració responsable (Facilitada en l'Institut)- Model de sol·licitud (Facilitada en l'Institut)Mes informació:I.E.S. Luis Suñer Sanchis.Av Els Esports s/n 46.600 Alzira.Tel. 96 240 34 61http://www.fpalzira.es/

14/4/08

XVII SETMANA CULTURAL CEIP ALBORXI

DEL 21 AL 25 D’ABRIL DE 2008

Ja ho diu el refrany: “La Murta, l’amor t’hi furta”.

Tots i totes sabem que La vall de la Murta és un bell paratge del nostre entorn que cal conservar i preservar per a generacions futures. Es per això que des de la nostra escola, i donat que des de fa anys estem immersos en activitats mediambientals i ecològiques, hem volgut dedicar una Setmana Cultural a treballar i aprofundir en el coneixement d’aquesta vall tan nostra, per tal de que, en la mesura que la coneguem puguem valorar-la amb tota la seua dimensió, perquè allò que no es coneix, no es defensa, allò que no es coneix, no s’estima. I, nosaltres, volem que tota la Comunitat Educativa del nostre col·legi, estime La vall de la Murta i tot el seu entorn, perquè puga mantenir-se intacte durant moltíssimes generacions.PROGRAMA D’ACTIVITATS DE LA XVII SETMANA CULTURAL
“UN PASSEIG PER LA MURTA”


Treballs previs:
- Concurs de cartells anunciadors de la Setmana Cultural
- Concurs de contes de La Murta
- Concurs de fotografies per a mares i pares
- Treballs monogràfics de La Murta
- Conte: “La llegenda de la Murta” Activitats didàctiques

DIMARTS, 8 D’ABRIL

Visita al paratge natural de la Murta. 2n i 6é de primària.

DIVENDRES, 18 D’ABRIL

Visita al parc de bombers 1r i 2n de primària

DUMENGE, 20 D’ABRIL

Trobada d’escoles d’ensenyament en valencià de la Ribera, a Sollana.
Taller: papallona en equilibri
Actuació a l’entaulat a càrrec del grup de ball d’activitats extraescolars.

DILLUNS 21 D’ABRIL

De 9 a 11

v Taller: tastem brosses (Infantil)
v Taller: coneguem La Murta (3r i 4t)
v Xerrada de fauna i flora (1r i 2n cicle)


De 15.30 a 17

v Taller: empremta amb fang (infantil)
v Taller: coneguem La Murta (1r i 2n
v Taller: baix-relleu La Murta. (3r i 4)
v Taller de “mandala” sobre La Murta (5é i 6é)


DIMARTS 22 D’ABRIL
De 9 a 12.30

v Visita al paratge de La Murta: 1r i 3r
v Emmarquem les brosses (Infantil)
v Visita a l’arxiu municipal. Xerrada al voltant del monestir de La Murta (5é i 6é)

De 15.30 a 17:

v Taller: empremta amb fang (infantil)
v Taller: quadern de camp de La Murta(1r i 2n)
v Taller: baix-relleu La Murta (3r i 4)
v Taller de ceràmica de La Murta (5é)
v Taller de bonsais (6é)

DIMECRES, 23 D’ABRIL

De 9 a 12.30

v Visita al parc de bombers (Infantil)
v Mural exposició (1r i 2n)
v Visita al paratge de La Murta: 4t i 5é
v Taller de ceràmica sobre La Murta.(6é)

De 15.30 a 17:

v Coneguem animalets de La Murta (Infantil)
v Dia del Llibre: punt de lectura (1r, 2n, 3r i 4t)
v Pintem una aquarel·la de La Murta (3r i 4t)
v Taller de decoració de mocadors (5é i 6é)


DIJOUS, 24 D’ABRIL

De 9 a 12.30:

v Visita al paratge de La Murta Infantil
v Animació lectora i visita a la Biblioteca Municipal (1r i 2n)
v Visita a l’arxiu municipal. Xerrada al voltant del monestir de La Murta (3r i 4t)
De 10 a 11:
v Participació en la campanya de prevenció contra el consum de drogues: xicotetes però mortals (6é)

De 15.30 a 17:

v Taller: empremta amb fang (infantil)
v Taller: record de La Murta (1r i 2n)
v Pintem una aquarel·la de La Murta (3r i 4t)
v Taller: Identificació de la flora de la Ribera (5é)


DIVENDRES, 25 D’ABRIL

De 9 a 11.30:

v Animació lectora a la Casa de la Cultura (Infantil)
v Tradicional volta a peu al col·legi amb la participació de tot l’alumnat de primària del centre.


D’11.30 a 12:

v Acte de lliurament de premis dels concursos de cartell anunciador i contes sobre La Murta i trofeus de la volta a peu.

De 15.30 a 17:

v Taller: empremta amb fang (infantil)
v Mural exposició: 1r i 2n
v Taller: il·lustrem el conte “La llegenda de La Murta” (3r i 4t)
v Taller de Bonsais (5é)
v Taller “Identificació de la flora de la Ribera” (6é)A les 19.30 hores: Inauguració de l’exposició de la Setmana Cultural. (Aquest acte està obert als pares, mares i membres de la comunitat educativa d’Alzira)

v Nota: L’exposició es podrà visitar fins el dia 8 de maig en horari escolar (per a les escoles d’Alzira), i de 12.30 a 13.30 hores, per al públic en general.


ORGANITZACIÓ

Organitza: Claustre de Professores i Professors i AMPA del CEIP ALBORXÍ d’Alzira
Patrocina: Excel·lentíssim Ajuntament d’Alzira

COL·LABOREN

v Regiduries d’Educació, Cultura i Medi Ambient
v Alfons Rovira, fotògraf i cronista
v Anna Llavador (Assessora Mediambiental del CEFIRE d’Alzira)
v Creu Roja d’Alzira
v Edicions Bromera
v Policia Local d’Alzira
v Deportes Sierra
v Dígit impress
v Mónica Sala. Guarda Forestal
v Agustí Ferrer (Arqueòleg municipal)
v Aurelià Lairón (Arxiver municipal)
v Victoria Lasheras (mestra de ceràmica)
v Ana Estrelles Ferrando (Llicenciada en ciències biològiques)
v Associació Cultural Falla Plaça La Malva
v Casa de la Cultura d’Alzira.
v Societat musical d’Alzira

CEIP ALBORXI

11/4/08

Primavera del llibre i la lectura a Alzira 2008


PROGRAMACIÓ D’ACTIVITATS

Dijous 10 d’abril
Arxiu Municipal d’Alzira

17.45 «La literatura infantil i juvenil: un recurs per a fomentar la lectura», sessió inaugural del curs Foment lector i educació literària a càrrec de Josep Antoni Fluixà, mestre i escriptor. (Els docents que estiguen interessats a obtenir la certificació acadèmica del curs, els dies de les sessions i el contingut dels temes que s’hi exposen tenen més informació en la pàgina web del CEFIRE d’Alzira)

v jornades sobre la promoció i el plaer de la lectura
Casa de la Cultura d’Alzira

Dimarts 15 d’abril

18.00 Inauguració de les jornades.

18.15. «La importancia de la lectura y la escritura para leer y escribir mejor», conferència a càrrec de Gustavo Martín Garzo. Presenta: Assumpció Perepérez, bibliotecària municipal d’Alzira.

Gustavo Martín Garzo és una de les veus literàries més prestigioses de la literatura espanyola. L’any 1994 va rebre el Premio Nacional de Narrativa per la seua novel·la El lenguaje de las fuentes. Altres obres seues són Marea oculta, Premio Miguel Delibes en 1995, Las historias de Marta y Fernando, Premio Nadal en 1999, La soñadora, El cuarto de al lado i El jardín dorado, entre altres. A més, ha destacat com a assagista i periodista, gènere en què ha estat guardonat amb el Premio Fundación Germán Sanchez Ruipérez pel seu article Instrucciones para enseñar a leer un niño.


Dimecres 16 d’abril

18.00 «Un repte aprendre a llegir i aficionar-s’hi», comunicació de l’experiència guardonada amb el Premi d’Experiències de Foment de la Lectura Ciutat d’Alzira 2007, a càrrec de Pilar García.

18.45 «La poesia infantil i juvenil: un recurs per a la lectura», taula redona amb la participació de Fina Girbés, autora del llibre Poemes de diumenges i dies faeners, i Maria Dolors Pellicer, autora dels llibres Versos diversos, Rimes i rialles i Versos de tres sabors. Presenta i modera: Josep Antoni Fluixà.

A l’acte es presentaran els llibres de les autores i es recitaran alguns dels seus poemes, amb la col·laboració de xiquets i de xiquetes d’Alzira.


Dijous 17 d’abril

18.00 «Pla d’animació lectora i foment de la lectura al CEIP Gregal de Castelló», comunicació de l’experiència guardonada amb el Premi d’Experiències de Foment de la Lectura Ciutat d’Alzira 2007, a càrrec del professorat del centre.

18.45 «La ruta de les llegendes: aproximació a l’imaginari col·lectiu valencià», conferència a càrrec de Joan Borja. Presenta: Rosa Mengual, coordinadora d’activitats de la Fundació Bromera per al Foment de la Lectura.

Joan Borja i Sanz va nàixer a Altea l’any 1968. És professor especialitzat en Ciències i filòleg. Actualment treballa com a docent en la Facultat d’Educació de la Universitat d’Alacant. És autor o coautor d’una vintena de llibres i de més d’un centenar d’articles d’investigació o de divulgació. Entre aquestes publicacions destaquen títols com El llenguatge de les ciències de la salut, Comunicar la ciència, La utopia de la ciència o Llegendes del sud amb el qual va resultar guanyador del Premi Bernat Capó de difusió de la cultura popular.


Dilluns 21 d’abril
Casa de la Cultura

18.30 Presentació del I Pla d’Infància Ciutat d’Alzira, a càrrec de Carolina Lillo, Regidora d’Infància de l’Ajuntament d’Alzira i Montserrat Richard, Presidenta d’UNICEF València.

19.30 «Llegir per a conéixer-nos i estimar-nos», acte de lectura pública en diverses llengües, a càrrec d’immigrants residents a la nostra ciutat i amb l’objectiu d’afavorir un acostament entre les poblacions nadiues i forasteres que conviuen a Alzira. Hi col·labora ACCEM, l’Escola Oficial d’Idiomes d’Alzira i el Centre d’EPA Enric Valor d’Alzira.


DIA INTERNACIONAL DEL LLIBRE
Dimecres 23 d’abril
Casa de la Cultura

18.30 «Elogis de la lectura», sessió a càrrec de diferents representants del Consell Municipal de Xiquets i de Xiquetes d’Alzira.

A continuació, acte d’homenatge a Gloria Fuertes, en record per l’efemèride dels deu anys de la seua mort.


Divendres 25 d’abril
Casa de la Cultura

18.30 «Sopa de lletres», representació, per al públic familiar, del projecte d’animació lectora del grup Espurna Animació basat en un conte de Fina Masgrau.

20.00 Presentació del llibre El grito del oasi, d’Antonio Martínez, publicat per l’Editorial Germania.


Dilluns 28 d’abril
Casa de la Cultura

19.30 «Novel·lar la història», acte de presentació de les novel·les 1707. El somni perdut de Juan Ramon Barat, sobre la batalla d’Almansa i la Guerra de Successió, i Temps de conquesta d’Enric Lluch, inspirada en la conquesta del Regne de València pel rei Jaume I. Acte en commemoració del VIII aniversari del naixement del monarca fundador del regne dels valencians.Dimarts 29 d’abril
Arxiu Municipal d’Alzira

17.45 «Lectura, joc poètic i musicalitat», sessió del curs Foment lector i educació literària a càrrec de Maria Teresa Medina, assessora del CEFIRE d’Alzira.


Dimarts 6 de maig
Casa de la Cultura d’Alzira

17.45 «Llegir per a educar-se en la igualtat», sessió del curs Foment lector i educació literària, amb la participació de Josep Antoni Fluixà, que parlarà de «Les relacions de domini i d’igualtat entre homes i dones en La plaça del Diamant, de Mercè Rodoreda», i Rosa Sanchis, professora de valencià i coautora del llibre Què tinc ací baix? i que dissertarà sobre «Les claus per entendre la sexualitat».Altres activitats i informacions

Visites escolars a la biblioteca
Del 23 d’abril al 7 de maig
De 9.15 h a 12.00 h i de 15.00 h a 17.00 h

El grup Espurna Animació presenta per a l’alumnat d’Educació Infantil i del primer cicle de Primària de tots els centres educatius d’Alzira el projecte d’animació lectora titulat Sopa de lletres, basat en el conte de Fina Masgrau publicat en la col·lecció «El Tricicle», de Tàndem Edicions. La finalitat de cada una de les sessions és donar a conéixer el món fantàstic de les narracions, i també esperonar la curiositat pel contingut dels llibres i potenciar l’espai de la biblioteca com a lloc agradable i lúdic. A l’acabament de cada sessió, es donarà a cada centre escolar un lot de llibres per a ampliar la seua biblioteca escolar.


Jornades d’educació per la igualtat i l’equitat de dones i hòmens
Del 5 al 8 de maig
A partir de les 17.45 h

A iniciativa de la Regidoria de Polítiques d’Igualtat de l’Ajuntament d’Alzira i amb la col·laboració de la Regidoria d’Educació i del CEFIRE d’Alzira, de dilluns a dijous, es convoquen les primeres Jornades d’educació per la igualtat i l’equitat de dones i homes, el programa de les quals es farà públic en un tríptic en què es relacionaran les conferències diverses, les experiències educatives que s’hi exposen i les persones que impartiran cadascuna de les sessions.


II Pla d’Igualtat entre Dones i Hòmens 2008-2010
8 de maig a les 19’15
Casa de la Cultura

Presentació el II Pla d’Igualtat entre Dones i Hòmens que inclou actuacions en els diversos àmbits de la vida. El pla té un enfocament transversal i té entre els seus principis vertebradors la importància de intervindre des de l’àmbit educatiu.


Setmana Intercultural
Del 13 al 17 de maig

Des de la Regidoria d’Acció Social de l’Ajuntament d’Alzira, amb la col·laboració d’altres entitats, s’ha planificat un interessant programa d’actes per a fomentar el coneixement mutu entre les persones de les distintes nacionalitats i la convivència entre les persones nadiues i les nouvingudes. El programa consta de tallers, xarrades i col·loquis, exposicions, projecció de pel·lícules, recitals, etc. Més endavant s’editarà un programa específic que donarà informació concreta de les activitats.


Informació

Biblioteca Municipal d’Alzira. Telèfon 96 241 74 07
Departament d’Educació d’Alzira: 962459250, 962455221, 962417539
Fundació Bromera. Telèfon 96 245 97 04
www.fundaciobromera.org

certificació

El CEFIRE d’Alzira expedirà a tots els docents que s’inscriguen en les activitats de les Jornades sobre la promoció i el plaer de la lectura un certificat acreditatiu de 10 hores. Inscripció: http://intercentres.cult.gva.es/cefire/46401581

5/4/08

La Fira de l'Estudiant arriba un any més a Alzira

Se celebra del 7 a l'11 d'abril en el Gran Teatre
L'Ajuntament d'Alzira, des de la regidoria de Joventut, ha organitzat, un any més, la Fira de l'Estudiant que se celebrarà en el Gran Teatre del 7 a l'11 d'abril. En estes jornades d'informació a l'estudiant els jóvens poden trobar tota la informació que necessiten per a decidir el seu futur acadèmic i professional.
La Fira de l'Estudiant estarà composta per 6 estands cada un d'ells dedicat a una etapa de l'educació. Hi haurà un destinat a l'ESO, un altre al Batxillerat, als Cicles Formatius, a la Universitat, a altres estudis com la dansa, l'Escola Oficial d'Idiomes, etc. I un altre dedicat a l'accés al món laboral. També hi haurà panells amb informació genèrica del sistema educatiu en general i també personalitzats a Alzira i la comarca. Esta Fira està dirigida als alumnes d'últims cursos d'ESO, de segon de batxillerat, últims cursos de Cicles Formatius de Formació Professional Específica, Escola d'Adults, Casa d'Oficis, PGS i públic en general.L'horari per a poder visitar esta Fira és pels matins de 10 a 13 hores i a les vesprades de 16 a 18 hores. Si bé, també hi ha grups de centres que han concertat la visita amb el CIJ. La regidora de Joventut, Carolina Lillo, ha destacat: “Un any més arriba a Alzira la Fira de l'Estudiant perquè nostres jóvens puguen trobar tota la informació que necessiten per a decidir el seu futur acadèmic i professional. Des del consistori esperem que la gent s'anime i participe d'esta Fira ja que està oberta a tot el món que necessite informació d'este àmbit”.A més dels estands, la Fira de l'Estudiant compta amb diferents tallers, oberts al públic en general, com el de Tècniques d'Estudi que es realitzarà el dilluns, 7 d'abril, de 17:15 a 18:15 hores, el taller d'Accés al món Laboral i eixides professionals en la Ribera que es realitzarà el dimarts, 8 d'abril, de 17:30 a 18:30 hores i la Xarrada sobre Acaçament escolar que està prevista per al dimecres, 9 d'abril, de 17.30 a 18:30 hores.

Un IES de Alzira transforma lavabos en aulas tras ocupar también el porche y la casa del conserje


Los antiguos baños del Josep Mª Parra eran el único espacio libre que quedaba en el edificio
Mª José Villalba, Alzira
Un lavabo y un váter son, junto a un panel de herramientas y a un moderno ordenador, algunos de los elementos del mobiliario con el que conviven algunos alumnos del instituto Josep Mª Parra. La comunidad educativa del centro se ha visto obligada a recuperar un antiguo baño en desuso de la primera planta dada la falta de espacio libre en el centro y la necesidad de dotar a los estudiantes de educación compensatoria de un espacio en el que puedan recibir las clases en condiciones.
Ante la falta de financiación de la Administración, el centro ha asumido con sus propios recursos la rehabilitación de esta improvisada aula que tiene alrededor de siete metros cuadrados, "que ha consistido en pintarla y limpiarla", matiza el director del IES, Francesc Campos.
Para realizar las menores obras posibles, se ha dejado el váter, que está situado en un extremo del aula, y que ahora queda prácticamente cubierto por el material y los libros que se apilan en esta clase y el lavabo, que queda en medio del habitáculo. De hecho, ni siquiera se han retirado los azulejos del antiguo urinario para que la intervención fuera la mínima.
Campos afirma que fue la comunidad escolar del instituto alcireño la que propuso aprovechar este espacio, que ya estaba en desuso desde años atrás, ante la necesidad de dotar de un espacio a los alumnos que, por presentar dificultades en el aprendizaje, requieren una docencia personalizada y un trabajo específico del docente. Desde el Parra pensaron que, puesto que en este aula la mayor parte del tiempo se encuentra el profesor y un único alumno, recuperar un antiguo baño era una opción viable.
No obstante, éste no es el único baño que la dirección del Josep Mª Parra se ha visto obligada a rehabilitar. También ha asumido la transformación de unos servicios de la segunda planta en un aula para la integración lingüística de aquellos estudiantes inmigrantes que cuando acceden al centro todavía no dominan el castellano o el valenciano.
En el caso de esta clase, sí que se han retirado los urinarios y se ha empisado y lucido el habitáculo para adecuarlo a la docencia. "Queda un espacio de unos diez metros cuadrados, pero como suele haber pocos alumnos, hasta ocho caben apretados", explica el director del Parra.
El dinero de los premios que ha ganado el profesorado del centro por propuestas educativas en los últimos años, la aportación de la asociación de padres y el remanente de otros proyectos ha permitido la recuperación de estas dos aulas. La comunidad educativa del instituto propuso esta alternativa como último recurso, ya que apenas queda espacio en este centro, donde en la actualidad estudian casi 800 alumnos, para habilitarlo como clases.
En la última década, especialmente desde que se incrementó el número de alumnos por la implantación de la ESO y al desarrollo de los programas educativos específicos, el Parra ha aprovechado hasta el último rincón para habilitar aulas.
Dotaciones de hace 40 años
Así en este instituto que tiene cuarenta años de antigüedad, desaparecieron las dos aulas grandes de exámenes para dar cabida a diversas clases más pequeñas, también se han suprimido algunos departamentos que utilizaban los profesores de cada disciplina como lugar de reunión, de biblioteca y de almacenamiento de documentos.
Además, recientemente y dado que el conserje del instituto no quería residir en el centro, los alumnos también ocuparon las dependencias de esta vivienda. En el exterior, se aprovecharon dos porches para cerrarlos y ubicar ahí nuevas aulas.
La comunidad educativa del Parra viene reclamando desde hace años que se acometan intensas reformas en el centro que se encuentra notablemente deteriorado y donde la falta de espacio se ha convertido en la principal preocupación. No obstante, hasta el curso 2009-2010 la conselleria no emprenderá la reforma integral y ampliación de las instalaciones. En enero concluyeron las obras de mejora del gimnasio, que incluso llegó a cerrarse por las filtraciones de agua y lo degradadas que estaban algunas partes, como los vestuarios. Anteriormente se renovaron todos los ventanales del centro para solventar los problemas de insonorización.

3/4/08

Es repartixen en els col·legis 1.800 llibres com a part del Pla de Foment de la Lectura

• Els xiquets i xiquetes que han rebut els llibres pertanyen als cursos de tercer, quart, quint i sext de Primària de tots els col·legis d'Alzira
Durant este mes del llibre l'Ajuntament d'Alzira, junt amb la Fundació Bromera, ha organitzat una sèrie d'activitats per a fomentar la lectura entre els alzirenys i alzirenye. A més del programa que ha preparat per a tot el mes d'abril, s'han repartit 1.800 llibres per tots els col·legis de la ciutat para d'esta manera animar als més xicotets que disfruten de la lectura.

El repartiment dels 1.800 llibres, que ha finalitzat hui en dia del llibre infantil i juvenil, s'ha destinat als alumnes i alumnes de tercer, quart, quint i sext de Primària de tots els centres escolars d'Alzira.

Estos llibres consten d'una guia didàctica amb propostes d'activitats a realitzar, un conte de Teresa Broseta i una sèrie d'activitats posteriors a finalitzar la lectura del conte. Segons té previst la Fundació Bromera l'autor del conte en valencià, que enguany ha correspost a Teresa Broseta, variarà cada any encara que continuarà mantenint la constant de fer referència d'alguna manera a Andersen, un dels autors de contes per a xiquets més conegut mundialment.

tret de www.alzira.es